تامین نیروی انسانی

خدمات تامین منابع انسانی، پذیرش و برون سپاری نیرو

روش ارائه خدمات جذب، پذیرش و برون سپاری نیرو یک رویکرد مدیریتی پیشرفته است که شرکت قادرگستران آریا افتخار همکاری در زمینه های مختلفی اعم از تامین نیروی انسانی، بازاریابی و فروش، خدمات عمومی، بهداشت و درمان، فضای سبز، حفاظت و حراست با سازمان‌ها و ارگان‌ها بزرگ دولتی و خصوصی را در رزومه کاری خود دارد.

امروزه سازمان‌ها درصدد انجام وظایف و فعالیت‌های خود با صرفه‌جویی در وقت، هزینه و ارتقای کیفیت می‌باشند، به صورتی که بتوانند در فضای رقابتی امروز مزیت رقابتی خاصی را کسب نمایند. ارائه خدمات تامین نیروی انسانی و برون سپاری نیرو به وسیله‌ی شرکت قادرگستران آریا یکی از روش‌هایی است که می‌تواند سازمان‌ها را در رسیدن به این هدف یاری نماید. سازمان‌ها با برون سپاری نیرو، ساختاری منعطف‌تر ایجاد می‌نمایند و می‌توانند از منابع خارج سازمان بهره گیرند و در نتیجه توان سازمان‌ها برای پاسخگویی و انطباق با تغییرات محیطی افزایش خواهد یافت. سازمان‌ها و ادارات با برون سپاری فعالیت‌های غیرهسته‌ای خود با همکاری شرکت قادرگستران آریا بر شایستگی‌های هسته‌ای خود تمرکز نموده و کیفیت آنها را ارتقاء داده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً تمامی سازمان‌ها بخشی از وظایف منابع‌انسانی خود را برون‌سپاری کرده‌اند. ویژگی‌های سازمانی ارگان‌هایی که برای پیشرفت و افزایش کیفیت، جذب، پذیرش و برون‌سپاری خود را در ۴ سطح از منابع انسانی به شرکت قادرگستران آریا سپرده‌اند عبارت است از:

1- فعالیت‌های عمومی در ارزیابی عملکرد

2- فعالیت‌های سرمایه‌ی انسانی

3- فعالیت های اجرایی

4- فعالیت‌های سرمایه ی انسانی، گزینش، جذب و استخدام

از مزایای برون‌سپاری و ارائه خدمات تامین نیروی انسانی به سازمان‌های دولتی و خصوصی توسط شرکت قادرگستران آریا می‌توان به صرفه‌جویی مالی، تمرکز استراتژیک، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، بهبود سطح خدمات، دستیابی به کارشناسان متخصص و سیاست‌های سازمانی مناسب اشاره کرد.